Конкурс за икономически разработки на тема „България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“

четвъртък, 07 октомври 2021 11:04 /
Начало:
Край:
неделя, 10 октомври 2021
Място:
Подробности:
Facebook

КатедраМИО и бизнес" и Студентският съвет обявяват за отворен традиционния конкурс за икономически разработки на тема: „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ 


Условия за участие в конкурса:

1. Систематизирайте своите идеи в презентация, която ще представите пред научно жури. Презентацията Ви (между 12-15 слайда) трябва да е на тема, свързана с европейската икономика.
2. Изпратете готовата разработка до 10 октомври 2021 г. на имейл sc@unwe.bg.

Предадените в срок презентации ще бъдат разгледани от научно жури от катедрата, като най-добрите от тях ще бъдат наградени с грамоти и парични награди до 300 лв. от ректора на УНСС. 

Студентският конкурс се провежда в рамките на Международната научна конференция на катедра МИО и бизнес” на 15 октомври 2021 г. в зала 2032А от 14:00 ч.

Ако имате въпроси, пишете на:  sc@unwe.bg