Заключителна международна научна конференция „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България“

четвъртък, 07 октомври 2021 10:26 /
Начало:
събота, 09 октомври 2021 13:00
Край:
неделя, 10 октомври 2021 12:00
Място:
конферентна зала, хотел „Рила Боровец“, к.к. Боровец и онлайн в MS Teams
Подробности:
Линк за участие в MS Teams

Във връзка с изпълнението на научната програма на научноизследователски проект по Договор № ДН15/10 от 11.12.2017 г. на тема „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН, ще се проведе Заключителна международна научна конференция по проекта в периода 9 – 10 октомври 2021 г. в конферентната зала на хотел „Рила Боровец“, к.к. Боровец, и виртуално/онлайн в платформата MS Teams.

Ръководител на проекта е проф. д-р Силвия Трифонова. Членове на проекта са: проф. д-р Цветана Стоянова, проф. д.ик.н. Николай Неновски, доц. д-р Атанас Атанасов, доц. д-р Драгомир Стефанов, доц. д-р Янко Христозов, гл. ас. д-р Милена Ковачевич, д-р Свилен Колев и д-р Даниел Парушев.

В Заключителната международна научна конференция по проекта ще вземат участие изтъкнати чуждестранни лектори, като:

Prof. Demetri Kantarelis, PhD, Assumption University, Department of Economics, Finance & International Business, Grenon School of Business, Worcester, MA, USA

Prof. Siva Ram Vemuri, PhD, Charles Darwin University, Darwin, Northern Territory, Australia

Prof. Md. Mamun Habib, PhD, School of Business & Entrepreneurship, Independent University, Bangladesh, Visiting Scientist, University of Texas – Arlington (UTA), USA, General Chair, ICEBTM 2021, Editor-in-Chief, International Journal of Supply Chain Management (IJSCM), UK

Prof. Eduardo Tomé, PhD, Universidade Europeia University in Lisbon, Department of Economics, Lisbon, Portugal

Nikolina Vrcelj, Manager at the Association of Economists and Managers of the Balkans – Udekom Balkans, Belgrade, Serbia

В Заключителната международна научна конференция по проекта ще вземат участие преподаватели от УНСС и от други висши училища, специалисти от практиката, студенти и докторанти. Резултат от провеждането на Заключителната международна научна конференция по проекта ще бъде публикуването на Сборник с доклади в електронен формат.