Публична лекция на Ласло Андор, член на Европейската комисия, на тема: "Демографията на Европа след разширяването и кризата: нужда от стимулиране на заетостта и регионалното развитие"

вторник, 27 март 2012 9:57 /
Начало:
четвъртък, 29 март 2012 16:00
Край:
Място:
2007
Подробности:

Публична лекция на Ласло Андор