Двадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“

четвъртък, 29 юли 2021 16:27 /
Начало:
петък, 15 октомври 2021 10:00
Край:
петък, 15 октомври 2021 17:00
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

Факултет Международна икономика и политика”


Катедра „Международни икономически отношения и бизнес”


Ви кани да вземете участие в двадесетата международна научна конференция

Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно

 

15 октомври 2021 г. - 10.00 ч.

УНСС, зала „Тържествена“

 

Тематични направления

JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R

Официални езици на конференцията: английски и български език.

Научни направления:

 • Европейски съюз - състояние и перспективи за развитие
 • Конкурентоспособност на българската икономика на международния пазар
 • Управление на европейски проекти
 • Мениджмънт и маркетинг
 • Международен бизнес
 • Международни финанси
 • Иновации и предприемачество
 • Корпоративно управление
 • Качество и конкурентоспособност на образованието
 • Туризъм - състояние и перспективи
 • Правни аспекти на ЕС.

Срок за изпращане на заявка за участие: 1 октомври 2021 г. на адрес sboneva@unwe.bg.

Заявката за участие трябва да съдържа следната информация на български и на английски език:

 • заглавие на доклада,
 • афилиация на автора (име, под които публикува, научна степен, академична длъжност, университет, факултет, катедра/департамент, е-мейл),
 • кратко резюме (до 10 реда),
 • ключови думи,
 • JEL класификация.

Срок за изпращане на докладите: 15 октомври 2021 г. на адрес sboneva@unwe.bg.

Всички доклади, представени на български език, ще бъдат публикувани в сборник с доклади от конференцията – том на български език, който ще бъде предложен за индексиране от CEEOL.

Всички доклади, представени на английски език, ще бъдат публикувани в сборник с доклади от конференцията – том на английски език, който ще бъде предложен за индексиране от Web of Science.

Индексираните сборници с доклади от предходни конференции можете да разгледате ТУК.

За техническото оформление на докладите, моля следвайте изискванията на „Научни трудове на УНСС“.

Всички доклади се предават разпечатани и на CD по време на регистрацията на конференцията във вида, в който ще бъдат предадени за публикуване.

В случай, че имате допълнителни въпроси, можете да се обадите на тел: 0888 506 856.

Таксата за участие в конференцията е 40 лв. и се заплаща по банков път по сметката на УНСС в срок до 5 октомври 2021 г., а документът удостоверяващ заплащането се предава по време на регистрацията на конференцията или се изпраща сканиран на е-мейл: sboneva@unwe.bg.

ПРОГРАМА

 Заявка за участие

Банкова сметка на УНСС в лв.:

Банка: Българска Народна Банка

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Основание за плащане: „Такса конференция МИО – 15.10.2021”