Втора национална младежка конференция „Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес“

сряда, 28 юли 2021 11:26 /
Начало:
сряда, 22 септември 2021
Край:
Място:
Созопол
Подробности:

От 22 до 26 септември 2021 г в гр. Созопол ще се проведе Втора национална младежка конференция с участие на утвърдени учени „Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес“, организирана от Техническия университет – София, НИС при ТУ-София, Студентски съвет при ТУ-София, Националното представителство на студентските съвети в Република България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, ESTIEM – локална група в София.

Конференцията има за цел да отрази и популяризира постиженията на младите учени, докторанти и студенти от страната и чужбина, както и да послужи за предаване на опит между поколенията.

Научните секции включват темите:

  • Инфраструктура и конкурентен бизнес;
  • Природни науки, математика и информатика;
  • Технически науки и конкурентен бизнес;
  • Аграрен бизнес;
  • Съвременни тенденции в здравеопазването и спорта;
  • Медии, комуникации и конкурентен бизнес;
  • Хуманитарни науки и изкуства в бизнеса;
  • Социални, стопански и правни науки в бизнеса.

Специално внимание в конференцията е отделено за насърчаване на публикационната дейност на студенти и докторанти от ТУ-София.

За повече информация и за да заявите Вашето участие, следете сайта на конференцията.

Попълнените заявки за участие, които можете да изтеглите оттук, изпращайте на адрес: [email protected]