УНСС ТЪРСИ ТАЛАНТИ

четвъртък, 15 юли 2021 12:22 /
Начало:
Край:
вторник, 07 септември 2021
Място:
Подробности:

Уважаеми преподаватели, служители, студенти и докторанти, 

Във връзка с подготовката на художествено-творческо събитие под наслов „Духът прави силата“, Организационният комитет с ръководител проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и членове: доц. д-р Елена Симеонова – идеен инициатор и сценарист, г-жа Гергана Кирилова – директор на Кабинета на ректораг-жа Десислава Паунска – ръководител отдел „Връзки с обществеността и маркетинг“, отправя покана към всеки, който твори и желае да се включи в събитието, да заяви своето намерение за участие на имейл адрес art@unwe.bg   

Идейният замисъл на събитието е да разкрие пред широката общественост „другото лице“  на УНСС – непознато, различно, неочаквано, но духовно извисено. Основното послание на замисленото художествено-творческо събитие е, че в съзвучие с девиза си „Духът прави силата“, УНСС има, не само високи образователни, академични и научно-изследователски постижения, но също и духовни и творчески. Инициативата е породена от убеждението, че творчеството, във всичките му измерения, е висша проява на духа, от който човек черпи силата си да върви напред и да постига професионални и лични успехи. 

Художественотворческото събитие ще се състои на 3 ноември 2021 г.  и ще бъде от две части: 

  • Изложба на изобразително и приложно изкуство (място на провеждане: централно фоайе на УНСС и фоайето пред аула „Максима“);
  • Поетично-музикален спектакъл (място на провеждане: аула „Максима“). 

За реализацията на събитието се набират участници – преподаватели, служители, студенти и докторанти в УНСС, които творят в следните категории: поезия,  музика, изобразително и приложно изкуство.  

Кандидат-участниците в категория поезия следва да изпратя пет свои произведения, като посочат дали, ако бъдат одобрени за участие в програмата, желаят лично да изпълнят  своите стихове или предпочитат да бъдат художествено пресъздадени от актьори.  

Кандидат-участниците в категориите музика, следва да заявят готовността си за участие и на какъв инструмент свирят.  

Кандидат участниците в категория изобразително и приложно  изкуство, на този етап,  следва да заявят единствено желание и готовност за участие.  

Краен срок за подаване на заявленията за участие: 7 септември 2021 г. 

Очакваме ви, за да разкрием талантливото творческо лице на УНСС и да покажем как „Духът прави силата!“.