Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“

сряда, 14 април 2021 12:58 /
Начало:
понеделник, 19 април 2021 9:30
Край:
понеделник, 19 април 2021 13:30
Място:
ОНЛАЙН във фейсбук страницата на Студентски съвет - УНСС и в MS Teams
Подробности: