Стипендии на френското правителство

петък, 12 март 2021 9:20 /
Начало:
Край:
сряда, 28 април 2021
Място:
Подробности:

                    

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива бакалавър (L1) – новост за 2021 година, магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо нивона докторанти, млади изследователи и утвърдени изследователи.

Важни срокове:

  • 28 април: краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
  • 5 май: публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
  • 13 и 14 май: събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
  • 19 май: обявяване на окончателните резултати на интернет страницата на Френския институт в България
  • юни/юли: подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Повече информация и формуляри за кандидатстване: тук