Стипендии на Министерството на образованието на Саудитска Арабия за изявени студенти

вторник, 09 февруари 2021 11:59 /
Начало:
Край:
неделя, 28 февруари 2021
Място:
Подробности:

Министерството на образованието на Кралство Саудитска Арабия чрез посолството си в София предоставя стипендии на изявени студенти несаудитски граждани.

Основни условия за приемане на несаудитски стипендианти в саудитски университети:

 • Изискванията за стипендиантите са като тези, които се прилагат за саудитските граждани във висшите училища.
 • Кандидатите трябва да са на възраст между 17 и 25 години за ОКС „бакалавър“ и обучение в институтите за преподаване на арабски език, до 30 години за ОКС „магистър“ и до 35 години за ОКС „доктор“, като академичният съвет на образователната институция може да направи изключение.
 • Студентът не трябва да е получавал друга стипендия от саудитска образователна институция.
 • Заверяването на дипломите и документите за самоличност се извършва от Министерството на външните работи и посолството на Саудитска Арабия в България.
 • Представяне на свидетелство за съдимост от компетентните органи.
 • Кандидатът да не е бил изключен от някоя от образователните институции в Кралство Саудитска Арабия.
 • Преминаване на медицински преглед, определен от законите и прилаганите инструкции.
 • Учебното заведение може да изиска препоръка за студента от някой от органите или личностите, които институцията посочи.

Характеристики на стипендиите:

 • Предоставяне на здравни грижи за студента и членовете на семейството му, ако го придружават.
 • Изплащане на първоначална двумесечна стипендия при пристигането.
 • Изплащане на триседмична стипендия при дипломиране за транспорт на книги и учебни материали.
 • Ползване на всички предимства, от които се ползват останалите студенти в образователната институция.
 • Осигуряване от образователната институция на изхранване с намаление.
 • Осигуряване на подходящо жилище, обучение и други социални и културни услуги.
 • Предоставяне на билети за пътуване съгласно финансовия правилник на образователната институция.

За повече информация можете да се свържете г-н Мансур ал-Хавити, втори секретар, ръководител на културния отдел на саудитското посолство, на следния имейл адрес: Malhawiti@mofa.sa