Среща и дискусия „Анализ на нуждите при интегриране на интелигентни (smart) решения в община Хасково “, Intelligent Cities Challenge

понеделник, 11 януари 2021 16:05 /
Начало:
вторник, 12 януари 2021 9:30
Край:
сряда, 13 януари 2021
Място:
Онлайн
Подробности:

Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково се включи в работата по проект „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на община Хасково, финансиран от Европейската комисия с цел да подпомага обучението и обмена на добри практики и решения в градовете със силен ангажимент за растеж чрез използването на цифровите технологии. Чрез тези технологии градовете в Европа ще се преобразят, ще осигурят по-високо качество на живот на своите граждани и ще подобрят качеството на бизнес средата.

Програма „Предизвикателството „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) е продължение на програмата "Дигиталните градове", насочена към разработването на стратегическа визия и пътна карта за дигитална трансформация на градовете.

На 12 и 13 януари 2021 г. от 9.30 ч.  ще се проведе онлайн среща и дискусия „Анализ на нуждите при интегриране на интелигентни (smart) решения в община Хасково“ чрез програмата/ приложението Free Conference Call.   

Настоящата среща е първото събитие, организирано в община Хасково в рамките на програмата „Предизвикателството „Интелигентни градове“. Целта на срещата е да събере всички заинтересовани страни от екосистемата, за да бъдат идентифицирани печеливши модели на ангажираност (win-win model) по време на изпълнението на цялата програма и  идентифициране на нуждите и предизвикателствата пред община Хасково при интегриране на интелигентни  решения за градско развитие, както и формулиране на визия. Резултатите от дискусията ще бъдат представени по време на следващата среща по проекта, целяща да обхване по-широк кръг заинтересовани страни.

В четвъртата онлайн сесия  "Вдъхновяващи истории за градски визии" ще се включат проф. Надя Миронова ръководител на катедра "Управление" и директор на РЦДО – Хасково, и доц. Елка Василева от катедра "Регионално развитие", която ще представи темата  Иновативно образование и обучение за повишаване на уменията и преквалификация", иновативни решения за администрацията в областта на квалификацията и преквалификацията и др.  

Предварителен дневен ред