ENGAGE.EU онлайн обмен на студенти през летния семестър 2020/21

петък, 04 декември 2020 10:22 /
Начало:
Край:
понеделник, 18 януари 2021
Място:
Подробности:

Уважаеми студенти,

Пилотната инициатива за онлайн обмен на студенти, която университетите в университетската мрежа ENGAGE.EU стартираха в началото на учебната година, продължава и през летния семестър.

За инициативата

Инициативата предоставя възможност студентите на УНСС да изучават и полагат изпити по избрани от тях дисциплини (включени в учебния план, по който се обучават) в следните приемащи университети:

  • University of Mannheim;
  • LUISS University;
  • NHH Norwegian School of Economics;
  • Tilburg University;
  • University of Toulouse 1 Capitol и
  • WU Vienna University of Economics and Business.

Кандидатстване

Цялата информация, свързана с кандидатстването в приемащите университети, е налична на: https://engageuniversity.eu/for-learners/. Селекцията на участниците се извършва от приемащите университети и одобрените участници се уведомяват от тях. Одобрените студентите задължително изпращат информация на [email protected] с цел подготовка на документи за признаване и трансфер на кредити.

При успешно полагане на изпитите по съответните дисциплини те могат да бъдат признавани вместо дисциплини, които трябва да се изучават по учебен план в УНСС. При признаването важат правилата, прилагани от УНСС по отношение на признаването на курсове от Еразъм+ мобилност, вкл. относно вече изучавани курсове от предишни години.

Финансиране

За участие в онлайн обмена не се предвижда финансиране.

Контакти

доц. д-р Михаил Мусов ([email protected]),
главен секретар на УНСС по международно сътрудничество,
координатор на ENGAGE.EU за УНСС