Кръгла маса „Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС „бакалавър“, дистанционна форма на обучение“

понеделник, 16 ноември 2020 13:02 /
Начало:
понеделник, 14 декември 2020 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала и онлайн
Подробности:

                       

0aaff_Кръгла маса 14.12.2020.pdf