Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма"

петък, 30 октомври 2020 15:41 /
Начало:
понеделник, 10 май 2021
Край:
Място:
Подробности:

                  

Официалното връчване на дипломите на студентите от специалности "Икономика на туризма" и „Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение се отлага за 10 май 2021 г.

При необходимост, дипломантите могат да получат дипломите си от отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение.