Отлага се връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Регионално развитие", „Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“

понеделник, 19 октомври 2020 15:26 /
Начало:
понеделник, 09 ноември 2020 15:00
Край:
Място:
Подробности:

                   

От катедра „Регионално развитие“                 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че поради усложнената епидемична обстановка и в изпълнение на Заповед РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването и Заповед №2638 /28.10.2020 на ректора на УНСС, отлагаме официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Регионално развитие", „Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“.