Пробен достъп до две дигитални колекции на Taylor&Francis: Cold War Eastern Europe и Secret Files from World Wars to Cold War

четвъртък, 15 октомври 2020 20:11 /
Начало:
събота, 17 октомври 2020
Край:
неделя, 15 ноември 2020
Място:
Подробности:

                  

До 15 ноември 2020 г. читателите на библиотеката на УНСС имат възможност да ползват пробен достъп, предоставен от Taylor&Francis до колекциите Cold War Eastern Europe и Secret Files from World Wars to Cold War.

Cold War Eastern Europe представлява колекция от над 13 000 дигитализирани първични документи от Националния архив на Обединеното кралство, в която са отразени всички аспекти на политическия, икономическия, културния, социалния и дисидентския живот зад „желязната завеса“. Колекцията е предимно англоезична. Съдържа ценна информация относно Студената война, комунистическите общества, Съветския съюз, Източна Европа и международните отношения през ХХ век от британската гледна точка. Ресурсът позволява както сравнително изследване на тенденциите в пространството и времето, така и задълбочен анализ на отделни държави или години. Съвместим е с платформи за е-обучения като Blackboard и Moodle.

Secret Files from World Wars to Cold War  съдържа 144 000 страници на британски правителствени тайни разузнавателни и външнополитически документи за периода от 1873 до 1953 г., получени от The National Archives UK. Съдържанието обхваща кореспонденция, карти, протоколи от срещи, доклади, разузнавателни сигнали и др. в областта на разузнаването, външната политика, военната история и международни отношения. Включени са и поредица от есета, написани от редакционния съвет от академични експерти, които контекстуализират материала и подчертават ключови теми.

Линкове за достъп:

Повече информация можете да получите на място в Справочно-библиографски отдел на Библиотеката, на spravochen@unwe.bg или тел. 81 95 365; 81 95 286.