Десета международна конференция на тема „Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2020)“

понеделник, 12 октомври 2020 14:55 /
Начало:
петък, 27 ноември 2020 10:00
Край:
Място:
Голяма и Малка конферентна зала
Подробности:

                                           

http://icaictsee.unwe.bg/