Международна конференция на тема: „България в Еврозоната – възможности и предизвикателства“

петък, 18 септември 2020 12:09 /
Начало:
петък, 16 октомври 2020 10:00
Край:
Място:
Аула "Максима"
Подробности:

Целта на конференцията е да бъде стимулиран експертен, обективен и задълбочен анализ на предизвикателствата и възможностите пред България в процеса на присъединяване към Еврозоната. Приемането на България във валутно-курсовия механизъм ERM-II и Банковия съюз изисква задълбочен поглед върху промените, които ще настъпят в българското общество и икономика след въвеждане на еврото.

Международната конференция ще се проведе в два панела. Първият ще се фокусира върху опита на други държави, присъединили се вече към Еврозоната, през погледа на чуждестранни специалисти. Вторият панел ще бъде посветен на позиции и становища на водещи експерти, учени и преподаватели от УНСС, икономисти и др. за готовността на България за присъединяване към Еврозоната.

Организатори са катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС и г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент (Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите).