Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно графика за провеждане на настанителния процес в студентските общежития

петък, 11 септември 2020 10:34 /
Начало:
Край:
вторник, 15 септември 2020
Място:
Подробности:

Срокът за настаняване в студентските общежития за всички класирани студенти от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” и V курс в ОКС „магистър” се удължава до 15.09.2020 г. (включително).