Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно кандидатстване за общежитие на новоприетите студенти в ОКС „магистър”

четвъртък, 03 септември 2020 11:18 /
Начало:
Край:
понеделник, 21 септември 2020
Място:
Подробности:

Срокът за подаване на документи за кандидатстване в общежитие за новоприети студенти в ОКС „магистър“ се удължава до 21.09.2020 г. (включително).