Шеста научна конференция „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“

четвъртък, 23 юли 2020 11:20 /
Начало:
четвъртък, 19 ноември 2020 9:30
Край:
Място:
УНСС и Microsoft Teams
Подробности:

                    

af53b_Pokana Konferencia Ikonomiks.KOR.pdf