Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето“

сряда, 22 юли 2020 16:18 /
Начало:
петък, 30 октомври 2020 10:00
Край:
събота, 31 октомври 2020
Място:
зала „Тържествена“ и зала „Научни съвети“
Подробности:

Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ организира юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето“, която ще се проведе на 30-31 октомври 2020 г., под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Програмата на конференцията предвижда обсъждане на актуални въпроси, свързани с преподаването на чужди езици за специфични цели, ролята на информационните технологии в лингвистичните и литературоведските изследвания, използването на ефективни ресурси за онлайн обучение по чужди езици, проверка и оценяване на знанията по чужди езици при традиционно и онлайн обучение, споделяне на резултати от международни и университетски научни проекти с участието на преподаватели от катедра „ЧЕПЛ“, представяне на научната и дидактическата продукция на катедрата и на участниците в конференцията.

Колегите от всички катедри на УНСС, както и студентите, които изучават чужди езици по програмите на университета, са поканени да участват като споделят своя опит от обучението по и на чужд език, както и впечатленията си от участие в международни проекти и програми като „Еразъм +“ и съвместна работа с преподавателите по чужди езици от катедра „ЧЕПЛ“.

Подробна информация ще намерите на сайта на катедра „ЧЕПЛ“: http://departments.unwe.bg/flal.