Конкурс за един щатен преподавател по английски език в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“

понеделник, 22 юни 2020 12:02 /
Начало:
Край:
сряда, 22 юли 2020
Място:
Подробности:

Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ обявява конкурс за един щатен преподавател по английски език в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.

  1. Срок за подаване на документи: един месец от публикуване на обявата.
  2. Кандидатите за участие в конкурса подават необходимите документи до ръководителя на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, кабинет П050А – при административния секретар Мария Паскалева, а именно:

            - заявление за допускане за участие в конкурс до ръководителя на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“;

            - автобиография (CV европейски формат);

            - диплома за завършено висше филологическо образование;

            - диплома за присъдена образователна и научна степен „доктор“ (ако притежава такава);

            - свидетелство за съдимост;

            -  удостоверение за трудов стаж.