Конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и обучение по програма „Еразъм+“ за 2020-2021 учебна година

сряда, 17 юни 2020 12:49 /
Начало:
Край:
вторник, 30 юни 2020
Място:
Подробности:

Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година.
Кандидатите могат да изпращат документи в рамките на приемното време от 15 до 30 юни 2020 г. на електронен адрес erasmus@unwe.bg.

Информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на: http://www.unwe.bg/mobility.