Покана към учени, които да участват в дейността на ФНИ като членове на ВНЕК по предстоящи конкурси за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020 и финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2020

четвъртък, 11 юни 2020 14:40 /
Начало:
Край:
петък, 31 юли 2020
Място:
Подробности:

В съответствие с Правилника на фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии от всички научни области, определени в чл. 6 на Правилника на ФНИ, по следните предстоящи конкурси за 2020 г.:

- Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.
- Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.

Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК: 31 юли 2020 г.

Повече информация и заявления за кандидати за членове на временни научно-експертни комисии можете да намеритетук