Студентска научна конференция на тема „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“

вторник, 05 май 2020 15:30 /
Начало:
сряда, 13 май 2020 11:00
Край:
Място:
Конференцията ще се проведе онлайн в платформата MS Teams
Подробности: