24-та конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл

четвъртък, 05 март 2020 14:04 /
Начало:
четвъртък, 28 май 2020 9:30
Край:
Място:
Подробности:


24-та конференция на Европейското дружество

за история на икономическата мисъл,

организирана от катедра „Политическа икономия“

28 - 30 май 2020