Работна среща по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

понеделник, 10 февруари 2020 23:26 /
Начало:
петък, 14 февруари 2020 8:45
Край:
Място:
Малка конферентна зала
Подробности:

           

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 03

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

 

На 14 февруари от 08:45 ч. в Малката конферентна зала ще се състои работна среща във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 03 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“. На срещата ще присъстват  експерти от Съвместния изследователски център  към Европейската комисия (JRC), експерти от Представителството на Европейската комисия в България, експерт от ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, експерти от УО на ОП НОИР и представители на бенефициентите по проекта – УНСС.

Срещата ще бъде открита от ректора на УНСС проф. д-р  Димитър Димитров.