Студентски стажове в Дипломатическия институт към МВнР

петък, 10 януари 2020 15:50 /
Начало:
Край:
четвъртък, 20 февруари 2020
Място:
Библиотеката на Дипломатическия институт към МВнР
Подробности:

Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ и Студентският съвет  представят на вниманието на  колегите студенти, завършили 2 курс, изучаващи дисциплини като МО, МИО, Европеистика, Политология, Международно право или хуманитарна специалност, възможността да проведат своя стаж в библиотеката на Дипломатическия институт към МВнР и успоредно с практическата му насоченост да се запознаят с богатия библиотечен фонд на Института.

Срок за кандидатстване: от 1-во до 20-то число на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда стажа.

Повече информация: тук