Публична лекция на тема „Рециклирането и разделното събиране на отпадъците: митове и реалност“ по случай Европейската седмица за намаляване на отпадъците

понеделник, 11 ноември 2019 16:06 /
Начало:
вторник, 19 ноември 2019 10:30
Край:
Място:
Малка конферентна зала
Подробности:


Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да популяризира устойчивото управление на ресурсите и отпадъците в Европейския съюз в рамките на една седмица. По случай тазгодишното издание на ЕСНО, на 19 ноември от 10:30 ч. в Малката конферентна зала, Еко Клуб УНСС организира публична лекция на тема „Рециклирането и разделното събиране на отпадъците: митове и реалност“.

Гост-лектор на събитието ще бъде г-жа Диана Димитрова, представител на платформа за устойчиво развитие „Горичка“, експерт с дългогодишен опит в областта на управлението на отпадъците.

Рециклирането и разделното събиране на отпадъците стоят в основата на успешното управление на отпадъчните ресурси и на преобразуването им обратно в полезни продукти. Те са ключови процеси за прехода към кръгова икономика, но наличието на противоречива информация относно ефективността на системата за разделно събиране на отпадъците в България е причина много млади хора да не намират мотивация да събират отпадъците си разделно. Публичната лекция има за цел да повиши осведомеността на студентите относно системата за управление на отпадъците в България, и да даде възможност за дискусия по темата.

По време на лекцията ще бъдат разгледани следните въпроси:

  • Каква е глобалната рамка по темата с отпадъците – колко и какви отпадъци се образуват в България, ЕС и света?
  • Къде отиват отпадъците, които никой не управлява, и какви проблеми създават те?
  • Какво означава рециклиране и кога боклукът се превръща в ресурс?
  • Кои са основните отпадъчни потоци в град София и как се управляват те?
  • Губим ли пари като не събираме разделно?
  • Можем ли да намалим отпадъците, които генерираме, и как?

Участието е свободно и без предварителна регистрация.

Регистрацията ще започне в 10:20 ч. пред Малката конферентна зала.

За повече информация: https://www.facebook.com/events/423215895043167/