Конкурс за студенти за стипендия „Нели и Робърт Гипсън“

вторник, 15 октомври 2019 11:38 /
Начало:
Край:
понеделник, 11 ноември 2019
Място:
Подробности:

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

в сътрудничество с

АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, САЩ

обявяват

К О Н К У Р С

за

25 стипендии „Гипсън“ по 2,000 лв. годишно

за студенти с високи академични постижения,

чиито семейства имат ниски материални възможности,

записани в първи курс на университети в България

през учебната 2019-2020 година

Основни изисквания към кандидатите:

  • Да са студенти в първи курс през учебната 2019-2020 г;
  • Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
  • Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
  • Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
  • Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 8,000 лева.

Краен срок за кандидатстване: 11 ноември 2019 г.

За повече информация: тук