Публична лекция „Въведение в международното хуманитарно право – съвременни предизвикателства и перспективи“

петък, 01 март 2019 11:30 /
Начало:
вторник, 19 март 2019 10:00
Край:
вторник, 19 март 2019 12:00
Място:
зала „Тържествена"
Подробности: