Студентска научна конференция на тема „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“

сряда, 20 февруари 2019 15:32 /
Начало:
Край:
понеделник, 18 март 2019 16:00
Място:
Кабинет 1009
Подробности: