Студентска научна конференция на тема „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“

сряда, 20 февруари 2019 15:32 /
Начало:
четвъртък, 28 март 2019 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности: