Петнадесети национален конкурс „Млад икономист 2019"

сряда, 20 февруари 2019 13:46 /
Начало:
Край:
вторник, 28 май 2019
Място:
Подробности:

Петнадесети национален конкурс

  МЛАД ИКОНОМИСТ 2019 -

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

  на тема: „Човешкият капитал и благоденствието на България“   

Срокът за предаване на разработките за конкурса „Млад икономист 2019" е удължен до 28 май 2019 г. Разработките се представят до 28 май на електронен адрес: unieconom@abv.bg, union_econ@abv.bg или на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, за конкурса „Млад икономист 2019”, от 13:30 до 16:30 ч., ет. 4.
За справка: тел. 02 987 18 47; моб. тел: 0877 011 710, 0889 442 821

УСЛОВИЯ

         АНОТАЦИЯ         

За повече информация: Съюз на икономистите в България