Конкурс за стипендии „Буров“ за академичната 2018/2019 г.

вторник, 09 октомври 2018 12:20 /
Начало:
Край:
сряда, 31 октомври 2018 17:00
Място:
Подробности:

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.

Право на участие имат студенти, които се обучават

  • редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
  • имат завършен най-малко ІІІ курс;
  • успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50.

До 31 октомври 2018 г. кандидатите представят:

  1. Информационна карта (която може да бъде изтеглена от сайта на Фондация „Атанас Буров“ - http://www.atanasburov.org/bg/home ,  секция „Конкурси”, Конкурс за стипендии „Буров“).
  2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2018/2019г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка.

Документите се изпращат по пощата на адрес:

София 1000

бул. „Фритьоф Нансен” № 9

ОББ, за фондация “Атанас Буров”

за конкурса за стипендия “Атанас Буров”.

Документи, изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.

Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 31 октомври 2018 г.

В периода 13 - 30 ноември 2018 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на http://www.atanasburov.org/bg/home, секция „Конкурси”, след 15 декември 2018 г.

За допълнителна информация: тел: 02-8113633; 02-8113634 или fnburov@ubb.bg .