Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България”

вторник, 24 април 2018 9:06 /
Начало:
четвъртък, 26 април 2018 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

По случай Световния ден на интелектуалната собственост катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ на УНСС организира съвместно с Профон, Музикаутор, Филмаутор, ТЕРАПРО, Артистаутор и БАМП кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България”.

Мероприятието ще се проведе на 26 април 2018 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в Голямата конферентна зала на УНСС.

По време на тържествената част ще бъдат връчени комплекти с учебни помагала, разработени съвместно от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и Академията на СОИС, предназначени за обучение на студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалностите на катедрата.

В кръглата маса ще вземат участие академични преподаватели, представители на организации за колективно управление на права, на бизнеса, патентни представители и други.