Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

сряда, 11 април 2018 10:02 /
Начало:
вторник, 24 април 2018 9:30
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет "Икономика на инфраструктурата". Наред с оригиналните разработки на студентите ще се дискутират и резултати от научноизследователската работа на докторантите. Фокусът е върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас и създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката и прилагането на съвременни практики в областите транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.