Дипломиране на бакалаврите от специалност "Администрация и управление с преподаване на английски език"

вторник, 21 ноември 2017 14:00 /
Начало:
вторник, 28 ноември 2017 10:30
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности:

Официалното връчване на дипломите на студентите от специалност "Администрация и управление с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" – редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на дипломна работа през юли 2017 г., ще се състои на 28.11.2017 г. от 10:30 часа в зала "Тържествена".

Важна информация: В 09.30 ч. на 28.11.2017 г. всички дипломанти от редовна форма на обучение трябва да се явят в отдел "Студенти" (в сградата на УНСС), за да се подпишат в дипломната книга.