Лятна кампания за студентски стажове в държавната администрация

вторник, 28 март 2017 16:41 /
Начало:
сряда, 29 март 2017 9:00
Край:
сряда, 29 март 2017 17:00
Място:
фоайето на УНСС
Подробности:

На 29 март във фоайето на УНСС - срещу Междууниверситетския център за развитие на кариерата – ще бъде представена лятната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2017 г. Всички стажантски позиции бяха обявени на 20 март 2017 г. Срокът за кандидатстване е до 23 април 2017 г.

Продължителност: Стажовете са между 10 и 45 работни дни, в структурите на държавната администрация на всички нива: от Министерския съвет до общините. Периодът за провеждане е в трите летни месеца, свободни от учебни занятия: юли, август и септември.

Процедура по подбор: Цялата процедура по кандидатстване е изцяло онлайн. За целта е необходимо студентите да създадат свой профил в Портала за студентски стажове в държавната администрация: http://staj.government.bg/ . Всеки студент може да кандидатства за до 5 стажантски позиции, като при избора на първата се зарежда тест. Тестът съдържа 23 въпроса, а времето за решаването му е 40 минути. Подробна информация за всички етапи на процедурата по подбор може да бъде намерена на портала.

Стажовете: Основната им цел е професионална ориентация, придобиване на нови знания и умения в реална работна среда и запознаване с държавната администрация.