Предстоящи научни прояви

Дата на провеждане Наименование на проявата Място за провеждане Дата за подаване на заявки Дата за подаване на доклад
27.4.2015 г.
УНСС - Голяма и Малка конферентни зали и зала „Тържествена“
15.5.2015 г.
Голяма конферентна зала
9.9.2015 г.
УОБ - Равда
10.8.2015 г.
17.9.2015 г.
УОБ - Равда
30.9.2015 г.
Хърватия
15.6.2015 г. 15.6.2015 г.
2.10.2015 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
UNWE, Large Conference Hall
8.10.2015 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
UNWE, Large and Small Conference Hall
15.9.2015 г. 15.11.2015 г.
15.10.2015 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
UNWE, Large and Small Conference Hall
22.10.2015 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
UNWE, Large and Small Conference Hall
2.10.2015 г. 22.11.2015 г.
23.10.2015 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
UNWE, Large and Small Conference Hall
15.9.2015 г. 1.10.2015 г.
4.11.2015 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
UNWE, Large Conference Hall
6.11.2015 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
UNWE, Large and Small Conference Hall
21.9.2015 г. 26.10.2015 г.
10.11.2015 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
UNWE, Large Conference Hall
1.10.2015 г. 24.10.2015 г.
13.11.2015 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
UNWE, Large and Small Conference Hall
19.11.2015 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
UNWE, Large Conference Hall
20.11.2015 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
UNWE, Large Conference Hall
23.11.2015 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
UNWE, Large and Small Conference Hall
16.11.2015 г. 15.12.2015 г.
27.11.2015 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
UNWE, Large and Small Conference Hall
10.10.2015 г. 1.11.2015 г.
3.12.2015 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
UNWE, Large Conference Hall
15.12.2015 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали, зала "Научни съвети", Факултетна зала
UNWE, Large and Small Conference Hall
15.9.2015 г. 15.10.2015 г.
24.2.2016 г.
Ниш, Република Сърбия
15.3.2016 г. 30.4.2016 г.
18.3.2016 г.
Тематични направления на конференцията: - Международно партньорство за повишаване на конкурентоспособността; - Партньорство за развитие на предприемачеството; - Медиите като партньори; - Жените за жените в бизнеса.
Опатия, Хърватия
Opatija, Croatia
14.12.2015 г. 1.2.2016 г.
24.3.2016 г.
ГР. КОНСТАНЦА, РУМЪНИЯ
3.5.2016 г. 3.5.2016 г.
2.4.2016 г.
Истанбул, Турция
Istanbul, Turkey
1.1.2016 г. 20.1.2016 г.
2.6.2016 г.
ГР. КОНСТАНЦА, РУМЪНИЯ
3.5.2016 г. 16.5.2016 г.
3.6.2016 г.
Кръгла маса
УНСС, Малка конферентна зала
8.6.2016 г.
Кръгла маса
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
24.6.2016 г.
Ниш, Република Сърбия
15.4.2016 г. 30.4.2016 г.
22.8.2016 г.
КУРОРТЕН КОМПЛЕКС АЛБЕНА
10.5.2016 г. 1.7.2016 г.
6.9.2016 г.
ГР. КАВАРНА
31.7.2016 г. 1.8.2016 г.
8.9.2016 г.
Голяма и Малка конферентни зали
16.9.2016 г.
До 18.09.2016
УОБ-Равда
21.9.2016 г.
До 25.09.2016
УОБ-Равда
23.9.2016 г.
Конференцията ще се проведе в периода октомври-ноември
БЕЛГРАД, СЪРБИЯ
Belgrade, Serbia
1.9.2016 г. 25.7.2016 г.
7.10.2016 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
13.10.2016 г.
До 14.10.2016
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
13.10.2016 г.
НИШ, СЪРБИЯ
15.6.2016 г. 15.9.2016 г.
17.10.2016 г.
До 18.10.2016
УНСС, Аула, Голяма и Малка конферентни зали
21.10.2016 г.
До 22.10.2016
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
26.10.2016 г.
До 27.10.2016
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
27.10.2016 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
28.10.2016 г.
До 30.10.2016
УОБ-Равда
4.11.2016 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
11.11.2016 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали, Факултетна зала, Зала „Научни съвети“
18.11.2016 г.
До 19.11.2016
УНСС, Аула "Максима", Голяма и малка конферентни зали
24.11.2016 г.
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
25.11.2016 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
1.12.2016 г.
УНСС, Голяма конферентна зала
2.12.2016 г.
До 3.12.2016
УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
22.3.2017 г.
Прага, Чехия
Central Bohemia University, Building of Czech Academy of Sciences
16.3.2017 г. 31.3.2017 г.
12.5.2017 г.
Варна, България
-
1.3.2017 г. 21.4.2017 г.
11.10.2017 г.
Ниш,Сърбия
Nis, Serbia
20.8.2017 г. 20.9.2017 г.