Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: сряда, 31 март 2021 15:50

Национални състезания и конкурси

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси: