Асоциация на икономическите училища в България

Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България

неделя, 11 юни 2017 10:01

На 10 и 11 юни 2017 г. в Учебно-оздравителната база на УНСС в с. Равда се проведе Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ).

aiub_01031_IMG_0689.JPG

Национално съвещание на членовете на АИУБ

На Националното съвещание присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, г-н Александър Попов, главен експерт в дирекция "Професионално образование и обучение" в Министерство на образованието и науката, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ.

Доц. д-р Миланка Славова откри Националното съвещание и поздрави участнците в него. Тя изрази своето удовлетворение от дейността на АИУБ през изминалия отчетен период.

aiub_01031_IMG_0691.JPG

Откриване на Националното съвещание на АИУБ:  доц. д-р Стела Ралева, доц. д-р Миланка Славова, проф. д-р Даниела Фесчиян (от ляво надясно)

Доц. д-р Стела Ралева поздрави участниците в Националното съвещание от името на ректорското ръководство на УНСС и им пожела успешна и ползотворна работа.

aiub_01031_IMG_0701.JPG

Доц. д-р Стела Ралева поздравява участниците в Националното съвещание от името на Ректора на УНСС

Г-н Александър Попов, главен експерт в МОН, също отправи поздрав към участниците в Националното съвещание. Той изрази благодарност за поканата и пожела успешна работа.

aiub_18421_IMG_0711.JPG

Г-н Александър Попов поздравява участниците в Националното съвещание на АИУБ

Г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия - София и член на Координационния съвет на АИУБ, представи доклад на тема "Състояние, перспективи и трудности пред българското средно икономическо образование".

aiub_01031_IMG_0715.JPG

Г-жа Емилия Иванова представя своя доклад

В доклада на г-жа Иванова бяха засегнати следните проблеми:

  • Състояние на мрежата на професионалните училища, тенденции на развитие;
  • Прилагане на подзаконовите нормативни актове на ЗПУО в професионалното образование;
  • Нови учебни планове и нови учебни програми.

aiub_c3b7c_IMG_0724.JPG

Докладът на г-жа Емилия Иванова предизвика оживена дискусия

Г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия - София, представи доклад на тема "Дуалното образование в професионалните училища - българският модел".

aiub_01031_IMG_0733.JPG

Г-жа Мая Гешева представя своя доклад

aiub_c5070_IMG_0737.JPG

Докладът на г-жа Мая Гешева предизвика оживена дискусия

Проф. д-р Даниела Фесчиян представи годишния доклад за дейността на АИУБ за периода 2016-2017 г.

aiub_01031_IMG_0758.JPG

Проф. д-р Даниела Фесчиян представя годишния доклад за дейността на АИУБ

aiub_e4e4d_IMG_0771.JPG

Анализ на резултатите от проведените Национални състезания и конкурси на АИУБ

aiub_e4e4d_IMG_0775.JPG

Анализ на резултатите от проведените Национални семинари на АИУБ

aiub_aab59_IMG_0726.JPG

Участниците в Националното съвещание по време на дискусиите

На Националното съвещание беше приет планът за действие на АИУБ за 2017-2018 г.


Галерия снимки от Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в Бъл ...