Асоциация на икономическите училища в България

Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България

неделя, 09 юни 2019 17:23

На 8 юни 2019 г. в Учебно-оздравителната база на УНСС в с. Равда се проведе петото национално съвещание на директорите на икономическите гимназии и другите средни училища с изучаване на икономически специалности и ректорското ръководство на УНСС.

 aiub_9bad7_IMG_5915.jpg

Национално съвещание на членовете на АИУБ

На Националното съвещание присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ и представители на МОН.

Доц. д-р Миланка Славова откри Националното съвещание и поздрави участнците в него. Тя изрази своето удовлетворение от дейността на АИУБ през изминалия отчетен период.

 

aiub_9bad7_IMG_5889.jpg

Откриване на Националното съвещание

 

Проф. д-р Даниела Фесчиян представи годишен доклад за дейността на АИУБ за периода 2018/2019 г. Тя поздрави новите членове на Асоциацията. Беше презентиран задълбочен анализ на проведените национални състезания и конкурси и останалите дейности на Асоциацията, както за отчетния период, така и сравнение с целия период от създаването на й.

aiub_9bad7_IMG_5785.jpg

Проф. д-р Даниела Фесчиян представя годишния доклад за дейността на АИУБ

Проф. Фесчиян акцентира върху нарастването на броя на участниците в националните състезания и конкурси и върху повишаването на резултатите от тяхното представяне. Тя очерта уникалните възможности, които УНСС предоставя в съвместно акредитираните програми с ACCA и ICAEW и съществения брой на признатите изпити.

Проф. Фесчиян изрази удовлетворението си от съпричастността и ангажираността на всичките училища-членове на АИУБ.

Доц. д-р Миланка Славова представи доклад на тема "Тенденции в приема на студенти в професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление".

aiub_ad8f9_IMG_5930.jpg

Доц. Славова представя своя доклад 

В доклада си доц. Славова задълбочено анализира тенденциите в приема на студенти (държавна поръчка и платено обучение) в професионалните направления "Икономика", "Администрация и управление" и "Право" и направи паралел между УНСС и останалите държавни и частни висши училища.

 

Г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, представи доклад на тема "Тенденции в развитието на професионалното образование в България".

aiub_ad8f9_IMG_5937.jpg

Г-жа Емилия Иванова представя своя доклад

 

В доклада си г-жа Иванова представи задълбочен анализ на съществуващите проблеми в дейността на училищата-членове на АИУБ. Бяха проектирани и възможностите за тяхното редуциране.

Представените доклади предизвикаха множество дискусии сред участниците в Националното съвещание.

aiub_6729b_IMG_5943.jpg

Инж. Катя Адърска-Даскова, директор на ПГ "Вл. Заимов" гр. Сопот, по време на дискусиите

aiub_ad8f9_IMG_5947.jpg

Г-жа Мая Гешева, член на КС на АИУБ и директор на НФСГ по време на дискусиите

 

След дискусиите Координационният съвет подготви становище на АИУБ до Министерство на образованието и науката с конкретни предложения, свързани с натовареността на преподавателите по учебни практики, разрешаване на дистанционната форма на обучение, стандартизиране на скалите за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и други.

aiub_6729b_IMG_6087.jpg

 

Членовете на АИУБ приеха план за действие за 2019/2020 г. По предложение на проф. д-р Даниела Фесчиян беше разширен съставът на КС на АИУБ и като член единодушно беше приета г-жа Мая Гешева - директор на Националната финансово-стопанската гимназия в София.

 

Галерия снимки от Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България ...