Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: понеделник, 03 юли 2017 9:28

Курсове за придобиване на квалификационни кредити за учители, организирани от УНСС

Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование и реформата на образователната система, както и с Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически кадри и реформата в образователната система, ИСК при УНСС съвместно с преподаватели от УНСС, организира курсове за придобиване на квалификационни кредити за педагогически кадри, както следва:

„Макроикономика“ – на 20-21.05.2017; 17-18.06.2017; 15-16.07.2017 г.

- „Основи на предприемачеството“ – на 20-21.05.2017; 17-18.06.2017; 15-16.07.2017 г.

- „Подходът на обърнатата класна стая в чуждоезиковото обучение“ - на 20-21.05.2017 г.

- „Проектно-ориентираното обучение по чужд език“ - 17-18.06.2017 г.

- „Дидактика на многоезичието“ - 15-16.07.2017 г.

- „Социалните медии и чуждоезиковото обучение“ – 30-31.08.2017 г.

- „Облачните услуги – интерактивна форма за обучение“ - 20-21.05.2017; 17-18.06.2017 г.

Първият ден от лекциите е присъствен, а на втория ден дистанционно се поставят самостоятелни задачи на участниците.

Курсовете предоставят възможност за придобиването на един квалификационен кредит и при завършването му участниците получават удостоверение.

Стойността на обучението е 60 /шестдесет/ лева.

За записване и допълнителна информация: г-жа Румяна Менкаджиева, тел. 0888 585 633, e-mail: r.menkadjieva@ips.bg