Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: четвъртък, 04 февруари 2021 10:03

План за действие за 2020/2021 г.

   

1. ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

   

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси:

Национално състезание по икономикс – м. февруари 2021 г.

Национално състезание по приложна информатика и статистика - м. февруари 2021 г.

Национално състезание по финанси и счетоводство – м. април 2021 г.

 

2. НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ

Провеждане на национални семинари през месец април 2021 г. по заявена дисциплина от членовете на Асоциацията на икономическите училища в България.

 

3. РАБОТНИ СРЕЩИ

3.1. Провеждане на работна среща на директорите на икономическите училища в България по време на междусрочната ваканция през месец февруари 2021 г.

3.2. Организиране на срещи с ръководствата на Асоциацията на банките в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара за планиране на стажантски програми и менторство над учебните предприятия.

3.3. Посещение на преподаватели от УНСС в училищата-членове на АИУБ с цел представяне на определени теми и презентации под формата на срещи със средношколците.

 

4. СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Проучване на възможностите и разработване на съвместен проект на членовете на Асоциацията по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с цел установяването на по-широко взаимодействие между висшето и средното образование.