Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: сряда, 20 януари 2016 11:37

Национален семинар по счетоводство - 01.02.2016г.

Целта на националния семинар по счетоводство е обсъждане на предложения за усъвършенстване на учебни програми и изготвяне на учебни материали по "Счетоводство" - 01-02 февруари 2016 г.


Националният семинар по Счетоводство ще започне на 01.02.2016 г. от 14 часа в Голяма конферентна зала на УНСС. Продължителността на семинара ще бъде до 18 часа, след което ще продължим с коктейл за участниците. На 02.02.2016 г. ще се проведе заключителната част на семинара от 9 до 11 часа.

Заявките за участие в семинара се подават на e-mail: national_competition@abv.bg в срок до 15.01.2016 г. в свободен формат.