Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 15 февруари 2016 17:47

Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика и статистика за учебна 2015/2016

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ:

ПредседателПроф.д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС

Емилия Славчева Иванова – Директор на НТБГ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:проф. д-р- Тодор Калоянов - преподавател от катедра "Статистика"

Доц. Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС

доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС

Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС

Виолет Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС