Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: четвъртък, 15 февруари 2018 11:23

Национални състезания и конкурси

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси:

На първенците в Националните състезания и конкурси Академичният съвет признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.