Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: петък, 01 октомври 2021 15:31

Национални състезания и конкурси

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси: