Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 08 януари 2021 22:09

Национални състезания и конкурси

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси:

На първенците в Националните състезания и конкурси Академичният съвет признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.