Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: сряда, 27 февруари 2019 14:45

Национални състезания и конкурси

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси:

На първенците в Националните състезания и конкурси Академичният съвет признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.