Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 14 октомври 2019 22:07

Национални състезания и конкурси

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси:

На първенците в Националните състезания и конкурси Академичният съвет признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.