Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: четвъртък, 18 май 2023 14:29

План за действие за 2022/2023 г.

    

    

1. ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси:

  • Национално състезание по финанси и счетоводство – декември 2022 г.
  • Национално състезание по икономикс – февруари 2023 г.
  • Национално състезание по икономика и управление – март 2023 г.

 

2. МЕНТОРСТВО

Експертна подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС.

 

3. НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ

Провеждане на национални семинари през месец април 2023 г. по заявена дисциплина от членовете на АИУБ.

 

4. РАБОТНИ СРЕЩИ

4.1. Провеждане на работна среща на директорите на икономическите училища в България по време на междусрочната ваканция през месец февруари 2023 г.

4.2. Организиране на срещи с ръководствата на Асоциацията на банките в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара за планиране на стажантски програми и менторство над учебните предприятия.

Посещения на преподаватели от УНСС в училищата-членове на АИУБ с цел представяне на определени теми, презентации под формата на срещи със средношколците.

 

5. СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Проучване на възможностите и разработване на съвместен проект на членовете на Асоциацията по Оперативна програма „Образование“ 2021-2027 с цел установяването на по-широко взаимодействие между висшето и средното образование.