Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: понеделник, 11 януари 2021 19:51

Национално състезание по икономикс – 6 февруари 2021 г.

   

Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс за 2020/2021 уч.г.

   

Тематичен въпросник за Националното състезание по икономикс за 2020/2021 уч.г.

   

Заявка за участие в Националното състезание по икономикс

   

Разпределението на участниците по зали ще бъде обявено след изтичане на срока за подаване на заявките за участие.