Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 14 октомври 2019 22:08

Национално състезание по приложна информатика и статистика 29 февруари 2020 г.

Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика

Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика и статистика

Примерен тест

Заявка за участие